IgG index (likvor/plazma)

IgG index - Csf/PPT(CSS)_IgG index - Csf/P

IgG index - Csf/P (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. konc. [10^-3] Výpočet)


IgG index - Csf/P (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. konc. [10^-3] Výpočet)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG index (likvor/plazma)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní koncentrace
Jednotka: 10^-3
Procedura: Výpočet
Klíč: 03738
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV:
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Doporučená terminologie: Pt--IgG, relative mass concentration (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_IGG/P_IGG, CSF_IGG v mg/l, P_IGG v g/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)_IgG index - Csf/P
Pt(cerebrospin. systém)
Výpočet
Relativní hmotnostní koncentrace