IgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/S)

IgG/Albumin index (Csf/S)PT(CSS)_IgG/Albumin index (Csf/S)

IgG/Albumin index (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. poměr [1] Vzorec 1)
IgG/Albumin index (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. poměr [1] Vzorec 2)


IgG/Albumin index (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. poměr [1] Vzorec 1)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/S)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 03736
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,0 - 20
MTV:
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Doporučená terminologie: Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_IgG/1000/CSF_ALB/S_IGG/S_ALB, CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)
Vzorec 1
Relativní hmotnostní poměrIgG/Albumin index (Csf/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. hmot. poměr [1] Vzorec 2)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/S)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 03737
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,5 - 20
MTV:
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Doporučená terminologie: Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_IgG/1000/S_IGG/((CSF_ALB/S_ALB)^1.12), CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l. Numerická úprava jmenovatele odstraňuje nelinearitu vztahu mezi poměry CSF_IGG/1000/S_IGG a CSF_ALB/S_ALB.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)
Vzorec 2
Relativní hmotnostní poměr