Inzulinu podobný růstový faktor 1

IGF-1S_IGF-1

IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)
IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

P_IGF-1

IGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)
IGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)


IGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Inzulinu podobný růstový faktor 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08160
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceIGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Inzulinu podobný růstový faktor 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08063
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceIGF-1 (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Inzulinu podobný růstový faktor 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 13287
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceIGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Inzulinu podobný růstový faktor 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 08159
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceIGF-1 (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Inzulinu podobný růstový faktor 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08062
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo EDTA.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmrazování.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IRMA
Hmotnostní koncentrace