Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)

Telopeptid kolagenu ICTPS_Telopeptid kolagenu ICTP

Telopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Telopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Telopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

P_Telopeptid kolagenu ICTP

Telopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Telopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Telopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)


Telopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03904
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pokud se odebírá krev na stanovení dalších kostních markerů (např. osteokalcin), nádobky s krví se ihned uloží do vodní lázně s tajícím ledem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno.Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
Telopeptid kolagenu ICTP
S
*
Hmotnostní koncentraceTelopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14834
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
Telopeptid kolagenu ICTP
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceTelopeptid kolagenu ICTP (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 03905
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pokud se odebírá krev na stanovení dalších kostních markerů (např. osteokalcin), nádobky s krví se ihned uloží do vodní lázně s tajícím ledem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno.Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
Telopeptid kolagenu ICTP
S
RIA
Hmotnostní koncentraceTelopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03902
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
P_Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu ICTP
P
*
Hmotnostní koncentraceTelopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14833
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
P_Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu ICTP
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceTelopeptid kolagenu ICTP (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Telopeptid kolagenu C-terminální (ICTP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 03903
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ICTP (Telopeptid kolagenu typu I.) je koncová, nehelikální část kolagenu typu I., který se vyskytuje zejména v kosti. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (cross-links). Používá se pro posouzení stupně rezorpce kosti.

Referenční meze

Viz též:
P_Telopeptid kolagenu ICTP
Telopeptid kolagenu ICTP
P
RIA
Hmotnostní koncentrace