Homovanilát

HomovanilátS_Homovanilát

Homovanilát (S; látková konc. [nmol/l] *)
Homovanilát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Homovanilát

Homovanilát (P; látková konc. [nmol/l] *)
Homovanilát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Homovanilát

Homovanilát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Homovanilát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Homovanilát

Homovanilát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Homovanilát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

CSF_Homovanilát

Homovanilát (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
Homovanilát (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Homovanilát (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02106
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
S
*
Látková koncentraceHomovanilát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02107
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomovanilát (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02104
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
P
*
Látková koncentraceHomovanilát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02105
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomovanilát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02108
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Validní pouze sběr moči.Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
U
*
Látková koncentraceHomovanilát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02109
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Validní pouze sběr moči.Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomovanilát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02102
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Sběr moči uchovávat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH 2-3.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
dU
*
Látkový tokHomovanilát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02103
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Sběr moči uchovávat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH 2-3.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokHomovanilát (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02100
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
Likvor
*
Látková koncentraceHomovanilát (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: Homovanilát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02101
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina homovanilová je hlavní konečný metabolit dopaminu, na přeměně se podílejí 2 enzymy katechol-O-metyltransferáza (COMT) a monoaminooxidáza (MAO). Vylučuje se ve značných množstvích u neuroblastomů, ganglioneuroblastomů, feochromocytomů a u syndromu RileyDay. Vylučování homovanilové kyseliny může být intermitentní. U neuroblastomů se současně s homovanilovou kyselinou zvyšuje i vanilmandlová kyselina, je tomu tak ale jen v 80 % případů (20 % případů neuroblastomů nemá zvýšenou vanilmandlovou kyselinu). Homovanilová kyselina se vyšetřuje ve 24 hodinovém sběru moče. V moči je nutné vyšetřit kreatinin.Před vyšetřením pacient musí vysadit aspirin, disulfiran, rezerpin, pyridoxin, na dobu nejméně 48 hodin, levodopa musí být vysazena 2 týdny před sběrem moče.

Referenční meze

Viz též:
Homovanilát
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace