Hexagonální fosfolipidová neutralizace LA - rozdíl časů

Hexag. fosfolip. neutr.-rozdílP_Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl

Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl (P; časový rozdíl [s] Výpočet)


Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl (P; časový rozdíl [s] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: Hexagonální fosfolipidová neutralizace LA - rozdíl časů
Druh veličiny: Časový rozdíl
Jednotka: s
Procedura: Výpočet
Klíč: 12163
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 200
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <7,9 25 100 200 s

Viz též:
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
P
Výpočet
Časový rozdíl