Placentární laktogen lidský

Placentární laktogenS_Placentární laktogen

Placentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Placentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] FEIA)
Placentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] LEIA)

P_Placentární laktogen

Placentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Placentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] FEIA)
Placentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] LEIA)


Placentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03725
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentracePlacentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07410
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentracePlacentární laktogen (S; hmot. konc. [mg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07411
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentracePlacentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03724
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentracePlacentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07408
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentracePlacentární laktogen (P; hmot. konc. [mg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Placentární laktogen lidský
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07409
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,3 - 12 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentrace