Hopeit

HopeitCAL(U)_Hopeit

Hopeit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Hopeit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)


Hopeit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Hopeit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 02091
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílHopeit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Hopeit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 02092
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)
Objemový podíl