Homocystein

HomocysteinS_Homocystein

Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] *)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

P_Homocystein

Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] *)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

U_Homocystein

Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] *)
Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)
Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)
Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)
Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Homocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

DU_Homocystein

Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-plynová)
Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-GC/MS)
Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Elektroforéza-HPCE)
Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Homocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)


Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02079
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
*
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 11570
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
FPIA
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 02080
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 02081
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 02082
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Elektroforéza-HPCE
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02083
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02084
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHomocystein (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11571
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum se jako materiál pro stanovení homocysteinu nedoporučuje. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 4 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
S
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02073
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
*
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 11568
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
FPIA
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 02074
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 02075
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 02076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Elektroforéza-HPCE
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02077
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02078
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHomocystein (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11569
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 250 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Doprava na ledu. Pro odběr se používá stabilizační činidlo (NaF 4 mg na 1 ml krve, alternativní údaj: směs EDTA a kyseliny citrónové, stabilita 48 hodin). Pozor - fluriod sodný je jed!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned centrifugovat a separovat. Pokud není analyzováno v den odběru, zmrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 3 17 30 400 1000 µmol/l

Viz též:
Homocystein
P
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02085
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
*
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 02086
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
Chromatografie-plynová
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 02087
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] Elektroforéza-HPCE)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 02088
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
Elektroforéza-HPCE
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02089
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHomocystein (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02090
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02067
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
*
Látkový tokHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-plynová)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 02068
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
Chromatografie-plynová
Látkový tokHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-GC/MS)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 02069
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
Chromatografie-GC/MS
Látkový tokHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Elektroforéza-HPCE)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 02070
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
Elektroforéza-HPCE
Látkový tokHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02071
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokHomocystein (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Homocystein
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02072
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Homocystein je aminokyselina obsahující sulfhydrylovou skupinu, která vzniká intracelulární demethylací methioninu. Homocystein cirkuluje v plazmě převážně ve formě oxidované, vázaný na plazmatické proteiny.

Referenční meze

Viz též:
Homocystein
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tok