Hydroxylapatit

HydroxylapatitCAL(U)_Hydroxylapatit

Hydroxylapatit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Hydroxylapatit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)


Hydroxylapatit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Hydroxylapatit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 02065
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Minerál hydroxylapatit je fosfát a patří do skupiny apatitu. Je krajní člen řady hydroxylapatit - karbonátapatit s proměnlivými podíly OH a CO3. Čistý hydroxylapatit odpovídající vzorci Ca5(PO4)3(OH) se v močových kamenech pravděpodobně nevyskytuje. Při přesných analýzách je vždy nalezeno malé množství CO3. Takto se nachází v asociaci s oxaláty a brushitem, může tvořit i monominerální konkrementy.
Terminologie
Hydroxylapatit Ca5(PO4)3(OH), pentakalciumhydroxidfosfát,
Synonyma
Většinou zahrnut pod označení apatit

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Hydroxylapatit
Hydroxylapatit
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílHydroxylapatit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Hydroxylapatit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 02066
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Minerál hydroxylapatit je fosfát a patří do skupiny apatitu. Je krajní člen řady hydroxylapatit - karbonátapatit s proměnlivými podíly OH a CO3. Čistý hydroxylapatit odpovídající vzorci Ca5(PO4)3(OH) se v močových kamenech pravděpodobně nevyskytuje. Při přesných analýzách je vždy nalezeno malé množství CO3. Takto se nachází v asociaci s oxaláty a brushitem, může tvořit i monominerální konkrementy.
Terminologie
Hydroxylapatit Ca5(PO4)3(OH), pentakalciumhydroxidfosfát,
Synonyma
Většinou zahrnut pod označení apatit

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Hydroxylapatit
Hydroxylapatit
Konkrement(močový)
Objemový podíl