HNP - rozdíl časů

HNP - rozdíl časůP_HNP - rozdíl časů

HNP - rozdíl časů (P; časový rozdíl [s] Výpočet)


HNP - rozdíl časů (P; časový rozdíl [s] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: HNP - rozdíl časů
Druh veličiny: Časový rozdíl
Jednotka: s
Procedura: Výpočet
Klíč: 16632
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -50 - -20 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Časový rozdíl