Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/lS_Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (S; TYPE [-] *)
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (S; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

P_Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (P; TYPE [-] *)
Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)


Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (S; TYPE [-] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 18032
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje 15 min. při 2500 a získá se plazma chudá na destičky nebo sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
TypProtilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (S; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 18033
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje 15 min. při 2500 a získá se plazma chudá na destičky nebo sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Agregační křivka opticky
TypProtilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 18030
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje 15 min. při 2500 a získá se plazma chudá na destičky nebo sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
TypProtilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 18031
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje 15 min. při 2500 a získá se plazma chudá na destičky nebo sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Agregační křivka opticky
Typ