Hippurát

HippurátU_Hippurát

Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] *)
Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-GC/MS)
Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] Elektroforéza-HPCE)
Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Hippurát

Hippurát (dU; látkový tok [mmol/d] *)
Hippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)
Hippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Elektroforéza-HPCE)
Hippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Chromatografie-HPLC)


Hippurát (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 07404
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 14 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ <14 25 40 100 mmol/l

Viz též:
U_Hippurát
Hippurát
U
*
Látková koncentraceHippurát (U; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 07405
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 14 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ <14 25 40 100 mmol/l

Viz též:
U_Hippurát
Hippurát
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceHippurát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09535
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze

Viz též:
U_Hippurát
Hippurát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceHippurát (U; látková konc. [mmol/l] Elektroforéza-HPCE)

Systém: U
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 07406
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 14 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ <14 25 40 100 mmol/l

Viz též:
U_Hippurát
Hippurát
U
Elektroforéza-HPCE
Látková koncentraceHippurát (U; látková konc. [mmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 07407
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 14 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ <14 25 40 100 mmol/l

Viz též:
U_Hippurát
Hippurát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceHippurát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: *
Klíč: 07400
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze

Viz též:
Hippurát
dU
*
Látkový tokHippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 07401
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze

Viz též:
Hippurát
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tokHippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Elektroforéza-HPCE)

Systém: dU
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Elektroforéza-HPCE
Klíč: 07402
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze

Viz též:
Hippurát
dU
Elektroforéza-HPCE
Látkový tokHippurát (dU; látkový tok [mmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Hippurát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: mmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 07403
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Kyselina hippurová vzniká v organismu konjugací kyseliny benzoové s glycinem. Kyselina benzoová přitom pochází buď z metabolizace přirozených složek potravy, nebo z toluenu vnikajícícho do organismu při profesionální expozici či při zneužívání (fetování) organických rozpouštědel. Stanovení kyseliny hippurové v moči se v praxi provádí především pro monitorování expozice toluenu (xylenů) při profesionální činnosti (biologický expoziční test nebo biologické monitorování) i při zneužívání (fetování) toluenu jako návykové látky.

Referenční meze

Viz též:
Hippurát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok