Vysoce fluorescenční buňky (poměr)

Vysoce fluorescenční buňky (poměr)UNSF_Vysoce fluorescenční buňky (poměr)

Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] *)
Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))


Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17254
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Udává se jako poměr všech vysoce fluorescenčních buněk v tekutině ke všem leukocytům v tekutině (prakticky jako x/100, kde x je počet vysoce fluorescenčních buněk na 100 detegovaných leukocytů).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerický podílVysoce fluorescenční buňky (poměr) (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Vysoce fluorescenční buňky (poměr)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 17255
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Udává se jako poměr všech vysoce fluorescenčních buněk v tekutině ke všem leukocytům v tekutině (prakticky jako x/100, kde x je počet vysoce fluorescenčních buněk na 100 detegovaných leukocytů).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
Fotooptické stanovení (laser)
Numerický podíl