Helicobacter pylori, průkaz ureázové aktivity

Helicobacter pylori UBTPT(GAST)_Helicobacter pylori UBT

Helicobacter pylori UBT (Pt(žaludek); arb. vlastnost [-] Funkční test (aplikace p.o.))

STOM(BI)_Helicobacter pylori UBT

Helicobacter pylori UBT (Žaludek(biopsie); přítomnost [-] Chemická analýza)


Helicobacter pylori UBT (Pt(žaludek); arb. vlastnost [-] Funkční test (aplikace p.o.))

Systém: Pt(žaludek)
Komponenta: Helicobacter pylori, průkaz ureázové aktivity
Druh veličiny: Arbitrární vlastnost
Jednotka: -
Procedura: Funkční test (aplikace p.o.)
Klíč: 05248
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 100
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Bakterie
Pokyny, poznámky, info:
Referenční rozmezí pro systém INFAI (SRN) do 4.0 (negativní), jednotky nejsou dostatečně definovány.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(žaludek)Helicobacter pylori UBT (Žaludek(biopsie); přítomnost [-] Chemická analýza)

Systém: Žaludek(biopsie)
Komponenta: Helicobacter pylori, průkaz ureázové aktivity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Chemická analýza
Klíč: 05249
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Bakterie
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tkáň žaludku získaná biopsií
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludek(biopsie)
Chemická analýza
Přítomnost