Hemolýza sacharózou indukovaná

Hemolýza sacharózou indukovanáERC_Hemolýza sacharózou indukovaná

Hemolýza sacharózou indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)


Hemolýza sacharózou indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Hemolýza sacharózou indukovaná
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11231
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr může být i do heparinu nebo citrítu 1 + 9. Současně se odebere 8 ml nativní krve od zdravé osoby stejné krevní skupiny jako pacient.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Z nesrážlivé krve se několikerým propíráním získá náplav erytrocytů. Nativní krev se centrifuguje 10 minut při 2000 g a získá se sérum. Vše se dále ihned zpracovává.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu dodané krve.Text abstraktu ke komponentě
Hemolýza je rozpad (zánik) červené krvinky. K rozpadu může dojít fyziologicky (staré erytrocyty) nebo patologicky díky různým změnám ve struktuře erytrocytu nebo hemoglobinu. Poruchy v membráně erytrocytů mají za následek předčasný rozpad erytrocytů (např. u paroxysmální noční hemoglobinurie). K průkazu tohoto onemocnění slouží Hartmanův test (krvinky vystavíme vlivu určitého prostředí, zdravé erytrocyty nehemolyzují, patologické ano).

Referenční meze

Viz též:
Hemolýza sacharózou indukovaná
Erytrocyty
*
Přítomnost