Hemolýza HCl indukovaná

Hemolýza HCl indukovanáERC_Hemolýza HCl indukovaná

Hemolýza HCl indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)


Hemolýza HCl indukovaná (Erytrocyty; přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Hemolýza HCl indukovaná
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11230
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Současně je potřeba odebrat 5 ml nativní krve od zdravého jedince (bez ohledu na skupinu) a 3 ml nativní krve od dárce skupiny AB.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Krev se centrifuguje 10 minut při 1500 g. Získá se sérum a z krevního koagula několikerým propíráním i erytrocyty. Vše se dále ihned zpracovává.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu dodané krve.Text abstraktu ke komponentě
Hemolýza je rozpad (zánik) červené krvinky. K rozpadu může dojít fyziologicky (staré erytrocyty) nebo patologicky díky různým změnám ve struktuře erytrocytu nebo hemoglobinu. Poruchy v membráně erytrocytů mají za následek předčasný rozpad erytrocytů (např. u paroxysmální noční hemoglobinurie). K průkazu tohoto onemocnění slouží Hamův test (krvinky vystavíme vlivu určitého prostředí, zdravé erytrocyty nehemolyzují, patologické ano).

Referenční meze

Viz též:
Hemolýza HCl indukovaná
Erytrocyty
*
Přítomnost