Hemolýza glycerolem indukovaná

Hemolýza glycerolem indukovanáERC_Hemolýza glycerolem indukovaná

Hemolýza glycerolem indukovaná (Erytrocyty; num. podíl [1] *)


Hemolýza glycerolem indukovaná (Erytrocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Hemolýza glycerolem indukovaná
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11229
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 6 hText abstraktu ke komponentě
Hemolýza je rozpad (zánik) červené krvinky. K rozpadu může dojít fyziologicky (staré erytrocyty) nebo patologicky díky různým změnám ve struktuře erytrocytu nebo hemoglobinu. Poruchy v membráně erytrocytů mají za následek předčasný rozpad erytrocytů (např. dědičné sférocytózy kdy mají erytrocyty snížené zásoby ATP). K průkazu tohoto onemocnění slouží tzv. Pink test (krvinky vystavíme vlivu určitého prostředí, zdravé erytrocyty nehemolyzují, patologické ano).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0,25 0,40 0,90 1 1

Viz též:
Hemolýza glycerolem indukovaná
Erytrocyty
*
Numerický podíl