Autohemolýza

AutohemolýzaERC_Autohemolýza

Autohemolýza (Erytrocyty; num. podíl [1] *)


Autohemolýza (Erytrocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Autohemolýza
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11227
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihed po přijetí krve úprava hematokritu a inkubace 48 hodin při 37 °C.Text abstraktu ke komponentě
Hemolýza je rozpad (zánik) červené krvinky. K rozpadu může dojít fyziologicky (staré erytrocyty) nebo patologicky díky různým změnám ve struktuře erytrocytu nebo hemoglobinu. Vrozená sférocytóza, deficit různých enzymů v erytrocytu, některé získané hemolytické anémie mají za následek předčasný rozpad erytrocytů. Ke screeningovým testům, které slouží k průkazu těchto onemocnění patří autohemolýza (krvinky se vystaví po určitou dobu vlivu teploty 37 °C, zdravé erytrocyty nehemolyzují, patologické ano). K upřesnění diagnózy slouží pak inhibice hemolýzy ATP a glukózou.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,025 0,04 0,10 0,50 1 1

Viz též:
Autohemolýza
Erytrocyty
*
Numerický podíl