Cholesterol HDL

Cholesterol HDLS_Cholesterol HDL

Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_Cholesterol HDL

Cholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] *)
Cholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Cholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)


Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02035
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
S
*
Látková koncentraceCholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02036
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03934
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceCholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02033
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do dvou hodin centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 9 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
P
*
Látková koncentraceCholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02034
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do dvou hodin centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 9 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceCholesterol HDL (P; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol HDL
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05318
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,10 - 4,00 - 6,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Lipidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do dvou hodin centrifugovat a separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 12 h
4 - 8 °C: 9 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.
HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních buněk do jater.
V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 3R 0,7 0,9 1,0 2,8 3,0 3,3 mmol/l
3R 5R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
5R 10R 0,7 0,8 1,2 2,7 2,9 3,3 mmol/l
10R 15R 0,7 0,8 1,0 2,1 2,8 3,3 mmol/l
F 15R 99R+ 1,0 1,1 1,2 2,7 3,1 3,4 mmol/l
M 15R 99R+ 0,8 0,9 1,0 2,1 2,7 3,2 mmol/l

Viz též:
Cholesterol HDL
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentrace