Hepatitis B virus antigen s

HBsAgS_HBsAg

HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] *)
HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] CMIA)
HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] LIA)
HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

P_HBsAg

HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] *)
HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] CMIA)
HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] LIA)
HBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] MEIA)


HBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 02009
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární koncentraceHBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] CMIA)

Systém: S
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: CMIA
Klíč: 14852
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární koncentraceHBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 02010
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární koncentraceHBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] LIA)

Systém: S
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: LIA
Klíč: 14832
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Arbitrární koncentraceHBsAg (S; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: MEIA
Klíč: 07364
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
MEIA
Arbitrární koncentraceHBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 02007
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentraceHBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] CMIA)

Systém: P
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: CMIA
Klíč: 14851
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární koncentraceHBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 02008
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární koncentraceHBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] LIA)

Systém: P
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: LIA
Klíč: 14831
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
LIA
Arbitrární koncentraceHBsAg (P; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Hepatitis B virus antigen s
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: MEIA
Klíč: 07363
Gesce: mikrobiologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Viry
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
MEIA
Arbitrární koncentrace