Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.

HbF - kontrola



HB(B)_HbF - kontrola

HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] EIA)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chromatografie-HPLC)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chemická analýza)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Oximetrie)
HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Radiální imunodifuze)


HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07820
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
*
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-acetylcelulóza
Klíč: 07821
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Elektroforéza-acetylcelulóza
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 07822
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Absorpční spektrofotometrie
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] EIA)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: EIA
Klíč: 07824
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
EIA
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 07825
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Elektroforéza
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chromatografie-HPLC)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 07826
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Chromatografie-HPLC
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chemická analýza)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Chemická analýza
Klíč: 07823
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Chemická analýza
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Oximetrie)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Oximetrie
Klíč: 07827
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Látkový podíl



HbF - kontrola (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Radiální imunodifuze)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin fetální - podíl z celk. hemoglobinu, kontr.
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 07828
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Radiální imunodifuze
Látkový podíl