Hydroxybutyrátdehydrogenáza

HBDS_HBD

HBD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
HBD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_HBD

HBD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
HBD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


HBD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Hydroxybutyrátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01999
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 100 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityHBD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Hydroxybutyrátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02000
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 100 - 250
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityHBD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Hydroxybutyrátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01997
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 100 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityHBD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Hydroxybutyrátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01998
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 100 - 250
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity