Hemoglobin abnormální

Hemoglobin abnormálníHB(B)_Hemoglobin abnormální

Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)
Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)
Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-agaróza)
Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)
Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chromatografie-HPLC)


Hemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] *)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin abnormální
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09276
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Po přijetí krve je nejlepší ihned připravit hemolyzát, který lze v případě potřeby i zamrazit. Krev lze uchovat při 4-8 °C 48 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu hemolyzátu. Jde-li o vyšetření nestabilních hemoglobinů, je nutné provést jej co nejdříve a hemolyzát nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Abnormální hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění. Dnes známe několik set typů bodových mutací, některé jsou neškodné, jiné mohou pozměnit vazbu kyslíku na molekulu hemoglobinu, pufrovací účinek hemoglobinu, rozpustnost hemoglobinu. To vede často ke zkrácení životnosti erytrocytů a k hemolytické anémii. Někdy vede záměna aminokyseliny ke snížené produkci informační RNA, následuje snížená syntéza patologického hemoglobinu a zvýšená syntéza hemoglobinu fetálního. Některé abnormální hemoglobiny mohou mít za následek i pozměněnou morfologii erytrocytu. Patologické hemoglobiny lze zjistit elektroforeticky, díky svému náboji se rozdílně pohybují od katody k anodě.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,01 0,5 1 1

Viz též:
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin(B)
*
Látkový podílHemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin abnormální
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-acetylcelulóza
Klíč: 09277
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
ELFO hemoglobinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Po přijetí krve je nejlepší ihned připravit hemolyzát, který lze v případě potřeby i zamrazit. Krev lze uchovat při 4-8 °C 48 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu hemolyzátu. Jde-li o vyšetření nestabilních hemoglobinů, je nutné provést jej co nejdříve a hemolyzát nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Abnormální hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění. Dnes známe několik set typů bodových mutací, některé jsou neškodné, jiné mohou pozměnit vazbu kyslíku na molekulu hemoglobinu, pufrovací účinek hemoglobinu, rozpustnost hemoglobinu. To vede často ke zkrácení životnosti erytrocytů a k hemolytické anémii. Někdy vede záměna aminokyseliny ke snížené produkci informační RNA, následuje snížená syntéza patologického hemoglobinu a zvýšená syntéza hemoglobinu fetálního. Některé abnormální hemoglobiny mohou mít za následek i pozměněnou morfologii erytrocytu. Patologické hemoglobiny lze zjistit elektroforeticky, díky svému náboji se rozdílně pohybují od katody k anodě.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,01 0,5 1 1

Viz též:
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin(B)
Elektroforéza-acetylcelulóza
Látkový podílHemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Elektroforéza-agaróza)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin abnormální
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 09278
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
ELFO hemoglobinu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Po přijetí krve je nejlepší ihned připravit hemolyzát, který lze v případě potřeby i zamrazit. Krev lze uchovat při 4-8 °C 48 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu hemolyzátu. Jde-li o vyšetření nestabilních hemoglobinů, je nutné provést jej co nejdříve a hemolyzát nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Abnormální hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění. Dnes známe několik set typů bodových mutací, některé jsou neškodné, jiné mohou pozměnit vazbu kyslíku na molekulu hemoglobinu, pufrovací účinek hemoglobinu, rozpustnost hemoglobinu. To vede často ke zkrácení životnosti erytrocytů a k hemolytické anémii. Někdy vede záměna aminokyseliny ke snížené produkci informační RNA, následuje snížená syntéza patologického hemoglobinu a zvýšená syntéza hemoglobinu fetálního. Některé abnormální hemoglobiny mohou mít za následek i pozměněnou morfologii erytrocytu. Patologické hemoglobiny lze zjistit elektroforeticky, díky svému náboji se rozdílně pohybují od katody k anodě.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,01 0,5 1 1

Viz též:
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin(B)
Elektroforéza-agaróza
Látkový podílHemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin abnormální
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09532
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Po přijetí krve je nejlepší ihned připravit hemolyzát, který lze v případě potřeby i zamrazit. Krev lze uchovat při 4-8 °C 48 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu hemolyzátu. Jde-li o vyšetření nestabilních hemoglobinů, je nutné provést jej co nejdříve a hemolyzát nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Abnormální hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění. Dnes známe několik set typů bodových mutací, některé jsou neškodné, jiné mohou pozměnit vazbu kyslíku na molekulu hemoglobinu, pufrovací účinek hemoglobinu, rozpustnost hemoglobinu. To vede často ke zkrácení životnosti erytrocytů a k hemolytické anémii. Někdy vede záměna aminokyseliny ke snížené produkci informační RNA, následuje snížená syntéza patologického hemoglobinu a zvýšená syntéza hemoglobinu fetálního. Některé abnormální hemoglobiny mohou mít za následek i pozměněnou morfologii erytrocytu. Patologické hemoglobiny lze zjistit elektroforeticky, díky svému náboji se rozdílně pohybují od katody k anodě.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,01 0,5 1 1

Viz též:
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin(B)
Absorpční spektrofotometrie
Látkový podílHemoglobin abnormální (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] Chromatografie-HPLC)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin abnormální
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09279
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,01 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Po přijetí krve je nejlepší ihned připravit hemolyzát, který lze v případě potřeby i zamrazit. Krev lze uchovat při 4-8 °C 48 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu hemolyzátu. Jde-li o vyšetření nestabilních hemoglobinů, je nutné provést jej co nejdříve a hemolyzát nemrazit.Text abstraktu ke komponentě
Abnormální hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění. Dnes známe několik set typů bodových mutací, některé jsou neškodné, jiné mohou pozměnit vazbu kyslíku na molekulu hemoglobinu, pufrovací účinek hemoglobinu, rozpustnost hemoglobinu. To vede často ke zkrácení životnosti erytrocytů a k hemolytické anémii. Někdy vede záměna aminokyseliny ke snížené produkci informační RNA, následuje snížená syntéza patologického hemoglobinu a zvýšená syntéza hemoglobinu fetálního. Některé abnormální hemoglobiny mohou mít za následek i pozměněnou morfologii erytrocytu. Patologické hemoglobiny lze zjistit elektroforeticky, díky svému náboji se rozdílně pohybují od katody k anodě.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,01 0,5 1 1

Viz též:
Hemoglobin abnormální
Hemoglobin(B)
Chromatografie-HPLC
Látkový podíl