Haptoglobin

HaptoglobinS_Haptoglobin

Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] *)
Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

P_Haptoglobin

Haptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] *)
Haptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)
Haptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)
Haptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)


Haptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01987
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
S_Haptoglobin
Haptoglobin
S
*
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01988
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
S_Haptoglobin
Haptoglobin
S
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 11565
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
S_Haptoglobin
Haptoglobin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (S; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: S
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01989
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
S_Haptoglobin
Haptoglobin
S
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 01984
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
Haptoglobin
P
*
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 01985
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
Haptoglobin
P
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 11564
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,00 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
Haptoglobin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceHaptoglobin (P; hmot. konc. [g/l] Radiální imunodifuze)

Systém: P
Komponenta: Haptoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Radiální imunodifuze
Klíč: 01986
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,05 - 10,0 - 50,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Haptoglobin je glykoprotein, patří k reaktantům akutní fáze. Další jeho funkcí je vychytávání volného hemoglobinu uvolněného při rozpadu erytocytů (tímto způsobem brání ztrátám železa, které je potřebné k resyntéze hemoglobinu a chrání ledviny před toxickým působením hemoglobinu). V plazmě váže také volný oxyhemoglobin a methemoglobin, ale neváže deoxyhemoglobin, hem, myoglobin, hemoglobin H, volné beta řetězce hemoglobinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 6M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 2,10 50,00 g/l
6M 99R+ 0,00 0,07 0,15 0,35 2,00 4,00 6,00 50,00 g/l

Viz též:
Haptoglobin
P
Radiální imunodifuze
Hmotnostní koncentrace