Haloperidol*

Haloperidol*S_Haloperidol*

Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

P_Haloperidol*

Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] IA)


Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01982
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceHaloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01983
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceHaloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18764
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceHaloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01980
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceHaloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01981
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceHaloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18763
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
ug/l * 2.66 = nmol/l. Terapeutické okno 16-652 nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Látková koncentrace