Glutathionperoxidáza

GSPXERC_GSPX

GSPX (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)
GSPX (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)


GSPX (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Glutathionperoxidáza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: *
Klíč: 03367
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 35 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Položka určena pro analýzu hemolyzátu erytrocytárního kompartmentu krve, analýza hemolyzátu celé krve nepředpokládá výskyt GSPX v plazmě a jiných korpuskulárních elementech.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
*
Entitní katalytická aktivitGSPX (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Glutathionperoxidáza
Druh veličiny: Entitní katalytická aktivit
Jednotka: akat
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 03368
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 35 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Položka určena pro analýzu hemolyzátu erytrocytárního kompartmentu krve, analýza hemolyzátu celé krve nepředpokládá výskyt GSPX v plazmě a jiných korpuskulárních elementech.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
Absorpční spektrofotometrie
Entitní katalytická aktivit