Gravidita

GraviditaPT_Gravidita

Gravidita (Pt; TYPE [-] TIME)


Gravidita (Pt; TYPE [-] TIME)

Systém: Pt
Komponenta: Gravidita
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: TIME
Klíč: 20057
Gesce: informatika
Vznik: Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)
Typ položky: C
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: časová vzdálenost
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Pomocná položka pro výběr interpretační škály.
Viz též DS4 datový blok GRAV; v DASTA řady 4 se přednostně zadává prostřednictvím tohoto datového bloku.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
TIME
Typ