Granulocyty fagocytující *

Granulocyty fagocytující *GRAN_Granulocyty fagocytující *

Granulocyty fagocytující * (Granulocyt; num. podíl [%] *) Druhotná
Granulocyty fagocytující * (Granulocyt; num. podíl [%] Cytometrie průtoková) Druhotná


Granulocyty fagocytující * (Granulocyt; num. podíl [%] *) Druhotná

Systém: Granulocyt
Komponenta: Granulocyty fagocytující *
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: %
Procedura: *
Klíč: 17250
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,9 - 1,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Numerický podílGranulocyty fagocytující * (Granulocyt; num. podíl [%] Cytometrie průtoková) Druhotná

Systém: Granulocyt
Komponenta: Granulocyty fagocytující *
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: %
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 17251
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,9 - 1,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Cytometrie průtoková
Numerický podíl