Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza

Galaktóza-1-P-uridyltransferázaERC(ICF)_Galaktóza-1-P-uridyltransferáza

Galaktóza-1-P-uridyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] Absorpční spektrofotometrie)


Galaktóza-1-P-uridyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09527
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza (GALT), [E.C. 2.7.7.12] je enzym patřící do třídy transferáz. Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza je jedním z klíčových enzymů v metabolismu galaktózy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,50 3,50 5,00 8,33 50,00 100,00 1000,0 nkat/g

Viz též:
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostGalaktóza-1-P-uridyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09528
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza (GALT), [E.C. 2.7.7.12] je enzym patřící do třídy transferáz. Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza je jedním z klíčových enzymů v metabolismu galaktózy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,50 3,50 5,00 8,33 50,00 100,00 1000,0 nkat/g

Viz též:
Galaktóza-1-P-uridyltransferáza
ICT(erytrocyty)
Absorpční spektrofotometrie
Poměr katal. aktivita/hmotnost