4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoátS_4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] *)
4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoát (P; látková konc. [µmol/l] *)
4-amino-n-butanoát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] *)
4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_4-amino-n-butanoát

4-amino-n-butanoát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
4-amino-n-butanoát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01968
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
S
*
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01969
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01970
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01971
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01966
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
P
*
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01967
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 0 0 18 30 100 1000 µmol/l
2R 5R 0 0 0 0 10 20 100 1000 µmol/l
5R 99R+ 0 0 0 0 0 20 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01972
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 66 120 200 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
U
*
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01973
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 66 120 200 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01974
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 66 120 200 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01975
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 66 120 200 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01962
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 86 140 200 1000 µmol/d

Viz též:
4-amino-n-butanoát
dU
*
Látkový tok4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01963
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 86 140 200 1000 µmol/d

Viz též:
4-amino-n-butanoát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01964
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 86 140 200 1000 µmol/d

Viz též:
4-amino-n-butanoát
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tok4-amino-n-butanoát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01965
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 86 140 200 1000 µmol/d

Viz též:
4-amino-n-butanoát
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tok4-amino-n-butanoát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08760
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
Likvor
*
Látková koncentrace4-amino-n-butanoát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: 4-amino-n-butanoát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08761
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
4-amino-n-butanoát patří mezi neesenciální aminokyseliny, vzniká dekarboxylací glutamátu.
4-amino-n-butanoát je významný jako inhibiční dodatkový neurotransmitter, jeho další význam v organizmu není zcela znám. 4-amino-n-butanoát patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
4-amino-n-butanoát
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace