Glutamátdehydrogenáza

GMDS_GMD

GMD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
GMD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_GMD

GMD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
GMD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


GMD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Glutamátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01956
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 3
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityGMD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Glutamátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01957
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 3
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityGMD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Glutamátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01954
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 3
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityGMD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Glutamátdehydrogenáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01955
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 3
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity