Glutamát

GlutamátS_Glutamát

Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Glutamát

Glutamát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Glutamát

Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Glutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Glutamát

Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Glutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Glutamát

Glutamát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Glutamát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Glutamát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01930
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
S
*
Látková koncentraceGlutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01931
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01932
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01933
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceGlutamát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01928
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
P
*
Látková koncentraceGlutamát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01929
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 600 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2M 0 0 0 5 102 152 400 10000 µmol/l
F 2M 18R 0 0 0 9 65 95 400 10000 µmol/l
M 2M 18R 0 0 0 7 63 95 400 10000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 0 5 20 72 125 400 10000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 0 5 28 92 155 400 10000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01934
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 3 20 116 870 1450 4640 10000, µmol/l
2T 5R 0 10 60 150 870 1350 2800 10000, µmol/l
5R 14R 0 3 20 90 250 350 700 10000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 13 33 45 150 10000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 6 25 38 120 10000, µmol/l

Viz též:
Glutamát
U
*
Látková koncentraceGlutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01935
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 3 20 116 870 1450 4640 10000, µmol/l
2T 5R 0 10 60 150 870 1350 2800 10000, µmol/l
5R 14R 0 3 20 90 250 350 700 10000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 13 33 45 150 10000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 6 25 38 120 10000, µmol/l

Viz též:
Glutamát
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01936
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 3 20 116 870 1450 4640 10000, µmol/l
2T 5R 0 10 60 150 870 1350 2800 10000, µmol/l
5R 14R 0 3 20 90 250 350 700 10000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 13 33 45 150 10000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 6 25 38 120 10000, µmol/l

Viz též:
Glutamát
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceGlutamát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01937
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 3 20 116 870 1450 4640 10000, µmol/l
2T 5R 0 10 60 150 870 1350 2800 10000, µmol/l
5R 14R 0 3 20 90 250 350 700 10000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 4 13 33 45 150 10000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 0 6 25 38 120 10000, µmol/l

Viz též:
Glutamát
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceGlutamát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01924
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 2 15,0 25,0 80,0 10000, µmol/d
2T 5R 0 0 20 50 290 450 900 10000, µmol/d
5R 14R 0 3 10 45 125 200 450 10000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 15 37 50 200 10000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 8 33 50 200 10000, µmol/d

Viz též:
Glutamát
dU
*
Látkový tokGlutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01925
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 2 15,0 25,0 80,0 10000, µmol/d
2T 5R 0 0 20 50 290 450 900 10000, µmol/d
5R 14R 0 3 10 45 125 200 450 10000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 15 37 50 200 10000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 8 33 50 200 10000, µmol/d

Viz též:
Glutamát
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokGlutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01926
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 0 0 0 2 15,0 25,0 80,0 10000, µmol/d
2T 5R 0 0 20 50 290 450 900 10000, µmol/d
5R 14R 0 3 10 45 125 200 450 10000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 5 15 37 50 200 10000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 0 0 8 33 50 200 10000, µmol/d

Viz též:
Glutamát
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokGlutamát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 01927
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 8 33 50 200 10000, µmol/d

Viz též:
Glutamát
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokGlutamát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01922
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1,0 2,5 4,0 6,0 15000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
Likvor
*
Látková koncentraceGlutamát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Glutamát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 01923
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Glutamát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, poskytuje je různým syntézám. Glutamát také působí excitačně na přenos informací mezi nervovými buňkami, jako tzv. dodatkový neurotransmitter. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1,0 2,5 4,0 6,0 15000 µmol/l

Viz též:
Glutamát
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace