Glukózový index (Csf/S), rel. vztah látkové koncentrace

Glukózový index (Csf/S)PT_Glukózový index (Csf/S)

Glukózový index (Csf/S) (Pt; rel. látkový poměr [1] Výpočet)


Glukózový index (Csf/S) (Pt; rel. látkový poměr [1] Výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Glukózový index (Csf/S), rel. vztah látkové koncentrace
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 18055
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 0,7 - 1
MTV: CALC
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,55 0,65 1

Viz též:
Pt
Výpočet
Relativní látkový poměr