Glukagon

GlukagonP_Glukagon

Glukagon (P; látková konc. [pmol/l] *)
Glukagon (P; látková konc. [pmol/l] RIA)


Glukagon (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Glukagon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 12269
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Glukagon je polypeptid, secernovaný A-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu, zvyšující koncentraci plazmatické glukózy stimulací jaterní glukoneogenezy a glykolýzy. Antagonista inzulinu. Vzhledem k působení prostřednictvím adenylcyklázové kaskády má řadu dalších metabolických účinků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 8,6 60,3 pmol/l

Viz též:
Glukagon
P
*
Látková koncentraceGlukagon (P; látková konc. [pmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Glukagon
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 12270
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 1 - 5 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Glukagon je polypeptid, secernovaný A-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu, zvyšující koncentraci plazmatické glukózy stimulací jaterní glukoneogenezy a glykolýzy. Antagonista inzulinu. Vzhledem k působení prostřednictvím adenylcyklázové kaskády má řadu dalších metabolických účinků.

Referenční meze

Viz též:
Glukagon
P
RIA
Látková koncentrace