Gama-glutamyltransferáza

GGTS_GGT

GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_GGT

GGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
GGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_GGT

GGT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
GGT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


GGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01960
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <6,28 µkat/l
1M 11D 1R 0 <2,19 4,0 8,0 16,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,80 3,0 8,0 12,0 µkat/l
F 15R 99R+ 0 <1,10 3,0 6,0 12,0 µkat/l
M 15R 99R+ 0 <1,77 4,0 8,0 16,0 µkat/l

Viz též:
S_GGT
GGT
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01961
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <6,28 µkat/l
1M 11D 1R 0 <2,19 4,0 8,0 16,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,80 3,0 8,0 12,0 µkat/l
F 15R 99R+ 0 <1,10 3,0 6,0 12,0 µkat/l
M 15R 99R+ 0 <1,77 4,0 8,0 16,0 µkat/l

Viz též:
S_GGT
GGT
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03933
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <6,28 µkat/l
1M 11D 1R 0 <2,19 4,0 8,0 16,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,80 3,0 8,0 12,0 µkat/l
F 15R 99R+ 0 <1,10 3,0 6,0 12,0 µkat/l
M 15R 99R+ 0 <1,77 4,0 8,0 16,0 µkat/l

Viz též:
S_GGT
GGT
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 01958
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <6,28 µkat/l
1M 11D 1R 0 <2,19 4,0 8,0 16,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,80 3,0 8,0 12,0 µkat/l
F 15R 99R+ 0 <1,10 3,0 6,0 12,0 µkat/l
M 15R 99R+ 0 <1,77 4,0 8,0 16,0 µkat/l

Viz též:
P_GGT
GGT
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 01959
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <6,28 µkat/l
1M 11D 1R 0 <2,19 4,0 8,0 16,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,80 3,0 8,0 12,0 µkat/l
F 15R 99R+ 0 <1,10 3,0 6,0 12,0 µkat/l
M 15R 99R+ 0 <1,77 4,0 8,0 16,0 µkat/l

Viz též:
P_GGT
GGT
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
GGTGGT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08758
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
GGT
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityGGT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Gama-glutamyltransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08759
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 20 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
GGT (gama-glutamyltransferáza) je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu a umožňuje tak transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a v prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.

Referenční meze

Viz též:
GGT
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity