eGFR (CKD-EPI cystatin C)

eGFR (CKD-EPI cystatin C)PT(KIDN)_eGFR (CKD-EPI cystatin C)

eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)


eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: eGFR (CKD-EPI cystatin C)
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Výpočet
Klíč: 14850
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Položka přejmenována (6/2017) - původní název Glomerulární filtrace odhad (cystatin).
eGFR (CKD-EPI 2012)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Výpočet
Objemový tok