Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD

Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KDBCEL(BM)_Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD

Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] *)
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] Mikroskop. (světlo))


Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 18755
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Pokyny k odběru vzorku:
Aspirát kostní dřeně se u dospělých získává punkcí z manubria sterni, v oblasti 2.-3. mezižebří, nebo punkcí spina iliaca posterior superior kosti kyčelní. Zákrok provádíme po místním znecitlivění (inj. 10 ml 1% Mesocainu) speciální punkční jehlou o světlosti 1 - 2 mm. Před punkcí je nutno očistit kůži dezinfekčním prostředkem. Po znecitlivění se punkční jehlou s mandrénem propíchne skrze kůži podkoží a hrudní kost. Hrot jehly se tak dostává do dřeňového prostoru, odkud se prudce nasaje kostní dřeň v množství potřebném pro jednotlivá vyšetření (zhotovujeme nátěry, materiál je dále vhodné zaslat k imunofenotypizačnímu a cytogenetickému, případně molekulárně-genetickému vyšetření.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěr KD je nutné provést ihned po odběru., při doporučené teplotě 18 až 26 st. C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Skladování v lednici není vhodné, při teplotách pod 0 nelze.Text abstraktu ke komponentě
Součásti myelogramu je mimo jiné (jako je počet hodnocených buněk, výstižný popis jednotlivých vývojových řad, jejich přítomnost či nepřítomnost, případné morfologické změny a jejich upřesnění) i poměr granulocytární a červené řady, který odráží aktuální stav granulopoézy ve vztahu k erytropoéze.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 1,5 5 1
M 15R 99R+ 1,5 4,2 1

Viz též:
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický poměrPoměr granulocytární a červené řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 18756
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Pokyny k odběru vzorku:
Aspirát kostní dřeně se u dospělých získává punkcí z manubria sterni, v oblasti 2.-3. mezižebří, nebo punkcí spina iliaca posterior superior kosti kyčelní. Zákrok provádíme po místním znecitlivění (inj. 10 ml 1% Mesocainu) speciální punkční jehlou o světlosti 1 - 2 mm. Před punkcí je nutno očistit kůži dezinfekčním prostředkem. Po znecitlivění se punkční jehlou s mandrénem propíchne skrze kůži podkoží a hrudní kost. Hrot jehly se tak dostává do dřeňového prostoru, odkud se prudce nasaje kostní dřeň v množství potřebném pro jednotlivá vyšetření (zhotovujeme nátěry, materiál je dále vhodné zaslat k imunofenotypizačnímu a cytogenetickému, případně molekulárně-genetickému vyšetření.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěr KD je nutné provést ihned po odběru., při doporučené teplotě 18 až 26 st. C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Skladování v lednici není vhodné, při teplotách pod 0 nelze.Text abstraktu ke komponentě
Součásti myelogramu je mimo jiné (jako je počet hodnocených buněk, výstižný popis jednotlivých vývojových řad, jejich přítomnost či nepřítomnost, případné morfologické změny a jejich upřesnění) i poměr granulocytární a červené řady, který odráží aktuální stav granulopoézy ve vztahu k erytropoéze.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 1,5 5 1
M 15R 99R+ 1,5 4,2 1

Viz též:
Poměr granulocytární a červené řady v nátěru KD
Krev. b.(dřeň)
Numerický poměr