Gentamicin*

Gentamicin*S_Gentamicin*

Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] EIA)
Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Gentamicin*

Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)
Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Gentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)


Gentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08726
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry dle pokynů pro famakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceGentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15074
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Látková koncentraceGentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11224
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry dle pokynů pro famakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceGentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08727
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběry dle pokynů pro famakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceGentamicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 17467
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceGentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08724
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceGentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15073
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Látková koncentraceGentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11223
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentraceGentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08725
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceGentamicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 17466
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Látková koncentrace