Gentamicin

GentamicinS_Gentamicin

Gentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Gentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] FPIA)
Gentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Gentamicin

Gentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Gentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] FPIA)
Gentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

REPI_Gentamicin

Gentamicin (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Gentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01849
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin
S
*
Hmotnostní koncentraceGentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01850
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin
S
FPIA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 17465
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin
S
IA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01847
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin
Gentamicin
P
*
Hmotnostní koncentraceGentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01848
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin
Gentamicin
P
FPIA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 17464
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
před podáním: < 2 mg/l (aplikace 2-3x denně), < 1mg/l (aplikace 1x denně a infekční endokarditida)
po podání: 3-5 mg/l (infekční endokarditida), 5-10 mg/l (aplikace 2-3x denně), 10-30 mg/l (aplikace 1x denně); nebo optimálně 8-10x MIC (minimální inhibiční koncentrace)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Časy odběru dle pokynů pro farmakokinetické hodnocení. Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin
Gentamicin
P
IA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Gentamicin
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20469
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin
Blok interpretační
Datový přenos
Typ