Gc-globulin

Gc-globulinS_Gc-globulin

Gc-globulin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Gc-globulin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Gc-globulin

Gc-globulin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Gc-globulin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Gc-globulin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gc-globulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16492
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,0 - 35 - 150 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceGc-globulin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Gc-globulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16493
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,0 - 35 - 150 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceGc-globulin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gc-globulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16490
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,0 - 35 - 150 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceGc-globulin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Gc-globulin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16491
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,0 - 35 - 150 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace