Gastrin (massc.)

Gastrin (massc.)S_Gastrin (massc.)

Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] EIA)
Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] FEIA)
Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)
Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] RIA)

P_Gastrin (massc.)

Gastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Gastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] EIA)
Gastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] FEIA)
Gastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)
Gastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] RIA)


Gastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03720
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci séra je třeba provést co nejdříve, vzorek séra ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: EIA
Klíč: 07358
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci séra je třeba provést co nejdříve, vzorek séra ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07359
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci séra je třeba provést co nejdříve, vzorek séra ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07360
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci séra je třeba provést co nejdříve, vzorek séra ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (S; hmot. konc. [ng/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: RIA
Klíč: 03721
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci séra je třeba provést co nejdříve, vzorek séra ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 03718
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci plazmy je třeba provést co nejdříve, vzorek plazmy ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: EIA
Klíč: 07355
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci plazmy je třeba provést co nejdříve, vzorek plazmy ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07356
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci plazmy je třeba provést co nejdříve, vzorek plazmy ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07357
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci plazmy je třeba provést co nejdříve, vzorek plazmy ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentraceGastrin (massc.) (P; hmot. konc. [ng/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Gastrin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: RIA
Klíč: 03719
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 150 - 400
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Separaci plazmy je třeba provést co nejdříve, vzorek plazmy ihned zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Hmotnostní koncentrace