Galaktitol

GalaktitolU_Galaktitol

Galaktitol (U; látková konc. [µmol/l] *)
Galaktitol (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)


Galaktitol (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Galaktitol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08720
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Galaktitol (dulcitol) je alkohol, redukovaný produkt galaktózy. Galaktitol vzniká při hromadění galaktózy v organismu, tj. při galaktosémii. Předpokládají se jeho toxické účinky na nervovou tkáň.

Referenční meze

Viz též:
Galaktitol
U
*
Látková koncentraceGalaktitol (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-plynová)

Systém: U
Komponenta: Galaktitol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08721
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Sacharidy
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Galaktitol (dulcitol) je alkohol, redukovaný produkt galaktózy. Galaktitol vzniká při hromadění galaktózy v organismu, tj. při galaktosémii. Předpokládají se jeho toxické účinky na nervovou tkáň.

Referenční meze

Viz též:
Galaktitol
U
Chromatografie-plynová
Látková koncentrace