Faktor XIII - kvantita

Faktor XIII - kvantitaP_Faktor XIII - kvantita

Faktor XIII - kvantita (P; relativní arb. konc. [1] *)
Faktor XIII - kvantita (P; relativní arb. konc. [1] Imunoturbidimetrie)


Faktor XIII - kvantita (P; relativní arb. konc. [1] *)

Systém: P
Komponenta: Faktor XIII - kvantita
Druh veličiny: Relativní arbitrární koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 18383
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Šetrný odběr.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace do 1 hodiny od odběru, 15 minut 2500 x g
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
FXIII je transglutamináza stabilizující fibrin. Její výrazný nedostatek způsobuje spontánní krvácení, opakované ztráty plodu, opožděné pooperační krvácení. Imunoturbidimetrická metoda umožňuje přesné stanovení kvantity FXIII, které velmi dobře koreluje s metodou stanovení aktivity tohoto faktoru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 6R 0,72 1,43 1
6R 11R 0,65 1,51 1
11R 16R 0,57 1,40 1
16R 18R 0,55 1,55 1
18R 99R+ 0,60 1,30 1

Viz též:
Faktor XIII - kvantita
P
*Faktor XIII - kvantita (P; relativní arb. konc. [1] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Faktor XIII - kvantita
Druh veličiny: Relativní arbitrární koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 18384
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 3 - 5
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Šetrný odběr
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace do 1 hodiny od odběru, 15 minut 2500 x g
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
FXIII je transglutamináza stabilizující fibrin. Její výrazný nedostatek způsobuje spontánní krvácení, opakované ztráty plodu, opožděné pooperační krvácení. Imunoturbidimetrická metoda umožňuje přesné stanovení kvantity FXIII, které velmi dobře koreluje s metodou stanovení aktivity tohoto faktoru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 6R 0,72 1,43 1
6R 11R 0,65 1,51 1
11R 16R 0,57 1,40 1
16R 18R 0,55 1,55 1
18R 99R+ 0,60 1,30 1

Viz též:
Faktor XIII - kvantita
P