Faktor XII

Faktor XIIP_Faktor XII

Faktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] *)
Faktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
Faktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


Faktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Faktor XII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16209
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor XI a XII jsou plazmatické glykoproteiny a jsou řazeny mezi tzv. faktory kontaktu. Aktivace obou probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu – faktor XIa a FXIIa. Faktor XIa štěpí faktor IX na IXa, přímá účast FXIIa při aktivaci koagulační kaskády je sporná, působí v systému aktivace fibrinolýzy.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FXI nebo FXII.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,75 1
2D 4T 0,35 0,70 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,65 1,30 1
6R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor XII
P
*
Relativní arbitrární aktivitaFaktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Faktor XII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16210
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor XI a XII jsou plazmatické glykoproteiny a jsou řazeny mezi tzv. faktory kontaktu. Aktivace obou probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu – faktor XIa a FXIIa. Faktor XIa štěpí faktor IX na IXa, přímá účast FXIIa při aktivaci koagulační kaskády je sporná, působí v systému aktivace fibrinolýzy.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FXI nebo FXII.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,75 1
2D 4T 0,35 0,70 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,65 1,30 1
6R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor XII
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaFaktor XII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Faktor XII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16211
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor XI a XII jsou plazmatické glykoproteiny a jsou řazeny mezi tzv. faktory kontaktu. Aktivace obou probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu – faktor XIa a FXIIa. Faktor XIa štěpí faktor IX na IXa, přímá účast FXIIa při aktivaci koagulační kaskády je sporná, působí v systému aktivace fibrinolýzy.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FXI nebo FXII.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,75 1
2D 4T 0,35 0,70 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,65 1,30 1
6R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor XII
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita