Faktor VIII

Faktor VIIIP_Faktor VIII

Faktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] *)
Faktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Absorpční spektrofotom. kinet.)
Faktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
Faktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


Faktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Faktor VIII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16200
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor VIII je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor VIIIa) je součástí koagulačního komplexu zvaného vnitřní tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). V plazmě koluje vázaný nekovalentní vazbou na von Wilebrandův faktor (VWF) v poměru 1:1. Patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze zánětu.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma  se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FVIII.
Méně často se používá fotometrického stanovení funkční aktivity, které využívá schopnosti  FXa (vzniká působením tenázy) štěpit specifický chromogenní substrát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,60 1,40 1
2D 4T 0,60 1,25 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,75 1,50 1
6R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor VIII
P
*
Relativní arbitrární aktivitaFaktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: P
Komponenta: Faktor VIII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 17247
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Faktor VIII je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor VIIIa) je součástí koagulačního komplexu zvaného vnitřní tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). V plazmě koluje vázaný nekovalentní vazbou na von Wilebrandův faktor (VWF) v poměru 1:1. Patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze zánětu.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma  se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FVIII.
Méně často se používá fotometrického stanovení funkční aktivity, které využívá schopnosti  FXa (vzniká působením tenázy) štěpit specifický chromogenní substrát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,60 1,40 1
2D 4T 0,60 1,25 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,75 1,50 1
6R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor VIII
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Relativní arbitrární aktivitaFaktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Faktor VIII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16201
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor VIII je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor VIIIa) je součástí koagulačního komplexu zvaného vnitřní tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). V plazmě koluje vázaný nekovalentní vazbou na von Wilebrandův faktor (VWF) v poměru 1:1. Patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze zánětu.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma  se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FVIII.
Méně často se používá fotometrického stanovení funkční aktivity, které využívá schopnosti  FXa (vzniká působením tenázy) štěpit specifický chromogenní substrát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,60 1,40 1
2D 4T 0,60 1,25 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,75 1,50 1
6R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor VIII
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaFaktor VIII (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Faktor VIII
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16202
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Faktor VIII je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor VIIIa) je součástí koagulačního komplexu zvaného vnitřní tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). V plazmě koluje vázaný nekovalentní vazbou na von Wilebrandův faktor (VWF) v poměru 1:1. Patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze zánětu.
Ke stanovení funkční aktivity se nejčastěji používá jednofázová metoda na principu APTT. Vyšetřovaná plazma  se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+ závisí pouze na hladině stanovovaného FVIII.
Méně často se používá fotometrického stanovení funkční aktivity, které využívá schopnosti  FXa (vzniká působením tenázy) štěpit specifický chromogenní substrát.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,60 1,40 1
2D 4T 0,60 1,25 1
4T 1D 1R 0,55 1,00 1
1R 1D 6R 0,75 1,50 1
6R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor VIII
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita