Faktor V

Faktor VP_Faktor V

Faktor V (P; relativní arb. aktivita [1] *)
Faktor V (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
Faktor V (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


Faktor V (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Faktor V
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16194
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor Va) je součástí koagulačního komplexu protrombinázy (FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ ), která štěpí protrombin na trombin.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá  jednofázová metoda  na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po přidání  Ca2+ – tromboplastinu  k této směsi bude záviset pouze na hladině faktoru V vyšetřovaného pacienta.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,50 0,90 1
2D 4T 0,80 1,10 1
4T 1D 1R 0,60 1,20 1
1R 1D 6R 0,80 1,30 1
6R 1D 16R 0,60 1,20 1
16R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor V
P
*
Relativní arbitrární aktivitaFaktor V (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Faktor V
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16195
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor Va) je součástí koagulačního komplexu protrombinázy (FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ ), která štěpí protrombin na trombin.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá  jednofázová metoda  na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po přidání  Ca2+ – tromboplastinu  k této směsi bude záviset pouze na hladině faktoru V vyšetřovaného pacienta.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,50 0,90 1
2D 4T 0,80 1,10 1
4T 1D 1R 0,60 1,20 1
1R 1D 6R 0,80 1,30 1
6R 1D 16R 0,60 1,20 1
16R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaFaktor V (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Faktor V
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16196
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V je glykoprotein, který patří mezi kofaktory plazmatického koagulačního systému. Jeho aktivní forma (faktor Va) je součástí koagulačního komplexu protrombinázy (FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ ), která štěpí protrombin na trombin.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá  jednofázová metoda  na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace po přidání  Ca2+ – tromboplastinu  k této směsi bude záviset pouze na hladině faktoru V vyšetřovaného pacienta.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,50 0,90 1
2D 4T 0,80 1,10 1
4T 1D 1R 0,60 1,20 1
1R 1D 6R 0,80 1,30 1
6R 1D 16R 0,60 1,20 1
16R 1D 99R+ 0,60 1,40 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita