Fumarát

FumarátS_Fumarát

Fumarát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Fumarát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

P_Fumarát

Fumarát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Fumarát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

U_Fumarát

Fumarát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Fumarát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

CSF_Fumarát

Fumarát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Fumarát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)


Fumarát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08703
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 1 10 100 µmol/l

Viz též:
Fumarát
S
*
Látková koncentraceFumarát (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: S
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08704
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 1 10 100 µmol/l

Viz též:
Fumarát
S
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceFumarát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08701
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 1 10 100 µmol/l

Viz též:
Fumarát
P
*
Látková koncentraceFumarát (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: P
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08702
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 0 1 10 100 µmol/l

Viz též:
Fumarát
P
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceFumarát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08705
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze

Viz též:
Fumarát
U
*
Látková koncentraceFumarát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08706
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze

Viz též:
Fumarát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceFumarát (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08699
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Fumarát
Likvor
*
Látková koncentraceFumarát (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: Likvor
Komponenta: Fumarát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08700
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 1 10 100 1000 µmol/l

Viz též:
Fumarát
Likvor
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace