Pyridinolin volný

Pyridinolin volnýU_Pyridinolin volný

Pyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] *)
Pyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)


Pyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Pyridinolin volný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08239
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Pyridinolin volný
U
*
Látková koncentracePyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Pyridinolin volný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08238
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Pyridinolin volný
U
ELISA
Látková koncentrace