Fenol

Fenol



U_Fenol

Fenol (U; látková konc. [µmol/l] *)
Fenol (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_Fenol

Fenol (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Fenol (dU; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)


Fenol (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Fenol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08152
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 750 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentrace



Fenol (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Fenol
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08153
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 750 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace



Fenol (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Fenol
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 08150
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tok



Fenol (dU; látkový tok [µmol/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Fenol
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08151
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Pokyny, poznámky, info:
Z podkladů není jasné, zda jde o umol/d nebo mmol/d.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Absorpční spektrofotometrie
Látkový tok